Grafički dizajn

GRAFIČKI DIZAJN I GRAFIČKA PRIPREMA

Grafički dizajn je vrsta primjenjene umjetnosti koja uključuje kombiniranje tipografije, ilustracije i tiska, kako bi se vizualnom komunikacijom prenijela neka ideja ili poruka, u svrhu informiranja ili educiranja. Grafički dizajn poruku mora oblikovati tako da bude razumljiva i prepoznatljiva ciljnoj publici. Dizajn je upravo ono što stvara prvi dojam na vaše klijente, partnere i buduće potencijalne kupce. Bilo da ste upravo otvorili poduzeće ili obrt, pa vam je potreban vizualni identitet ili želite redizajnirati svoje postojeće tiskane materijale, ovdje smo da vam u tome pomognemo. U suradnji s vašim zahtjevima i mogućnostima izraditi ćemo Vaš kompletan vizualni identitet. Kreiramo zaštitne znakove i logotipove te grafička rješenja za razne tiskane materijale kao što su vizitkarte, memorandumi, kuverte, blokovi, leci, brošure, mape, naljepnice, razglednice, etikete, kutije, panoi, zastave, privjesci, ili za potrebe vaših web stranica i dr.

Grafička priprema podrazumjeva niz stručnih radnji pomoću kojih dizajnerska rješenja dovodimo do konačnog tiskanog proizvoda. Priprema je vrlo važan i odgovoran segment grafičkog posla. Da bi se kvalitetno obavila, potrebno je znanje i iskustvo o svim tehnikama tiska i dorade proizvoda kao i poznavanje karakteristika materija od kojih se proizvod izrađuje ili na koji se tiska. Grafička priprema uključuje unos i prijelom teksta, skaniranje i obradu slika, montažu fotografija, a po potrebi i korekture i prijevode teksta za tisak npr. brošura, kataloga, knjiga, letaka, plakata ili nekog drugog tiskanog materijala. Pripremu za tisak radimo nakon grafičkog oblikovanja proizvoda dizajniranih kod nas kao i na osnovu vaših gotovih grafičkih rješenja koje ste nam predali u elektronskom obliku i nakon dogovora s vama o ciljanom proizvodu.

GRAFIČKI DIZAJN I PRIPREMA

 • izrada logotipa
 • izrada vizualnog identiteta
 • izrada ilustracija i vektorskih grafika
 • grafički dizajn posjetnica (vizitki)
 • grafički dizajn oglasa, plakata, reklama
 • grafički dizajn letaka i prospekata
 • dizajn i prijelom kataloga
 • dizajn i prijelom brošura
 • dizajn promotivnih materijala
 • grafičko oblikovanje (dizajn i prijelom) knjiga
 • grafička priprema za tisak

LEKTURA I KOREKTURA

Lektura i korektura tekstova važna je za vašu knjigu ili promidžbeni materijal jednako kao i grafički dizajn. Naši profesori hrvatskog jezika prilagodit će vaše tekstove duhu hrvatskog jezika te ukloniti stilske, pravopisne i gramatičke pogreške.

/
/
/
/
/
/
/